ලොව පුරා ඇති විස්මිත ප්‍රතිමා

most-creative-sculptures-and-statues-you-can-find-around-the-world-61209-1-512x512

අපූරුවට නිමවා ඇති ප්‍රතිමාවකට කෙනෙකුගේ මනස වෙනස්ම ඉසව්වක් කරා රැගෙන යාමේ හැකියාව පවතී. එමෙන්ම ඒ හරහා සිතුවිලි දාමයක් ගොඩනඟාගැනීමටද ඇතැමෙකුට හැකිවේ. මේ ඒ ලෙස ලොවක් මවිතයට පත්කළ ලොව දස දෙසින් ගෙන එන ප්‍රතිමා නිර්මාණයන් පෙළකි.

Read more