ඔබ  විසිතුරු කරාබු පළඳිනවාද? මෙන්න ඔබ නොදන්නා මේ කරාබු පළඳින නිවැරදිම ක්‍රමය. 

earring1

මේ කරුණ විවිධ වර්ගයේ විසිතුරු කරාබු වර්ග පළඳින කාන්තාවන් 95%ක්ම නොදන්නා බව සහතිකයි. බලන්න ඔබත් මේ වැරැද්ද කරනවාද කියා..

Read more

‘Anonymous’ කණ්ඩායම එක් රැයක් තුළ ISIS සංවිධානයේ twitter ගිණුම් 900 ක් වසාදමයි (වීඩියෝ)!

1

‘Anonymous’ හැකර් කණ්ඩායම නිවේදනය කර ඇත්තේ ඔවුන් ISIS සංවිධානයට විරුද්ධව සයිබර් යුද්ධයක් ආරම්භ කළ බවත්, පුරා රැයක් තුළ ISIS සංවිධානයේ twitter ගිණුම් 900 ක් වසා දැමීමට ඔවුන් සමත් වූ බවත් ය……..

Read more

පළාගිය Edward Snowden, Twitter ගිණුමක් විවෘත කරයි!

_85819388_snowden_grab

U.S. National Security Agency හෙවත් NSA හි රහස් ලියකියවිලි විශාල ප්‍රමාණයක් පිටතට ලබා දීමේ චෝදනා සහිතව පළාගිය Edward Snowden, Twitter සමාජ ජාලයේ ගිණුමක් විවෘත කර ඇත.

Read more