සිරස TV තනූජා මාධ්‍ය වෙනුවෙන් කළ මෙහෙවර උදෙසා සම්මානයකින් පිදුම් ලබයි..

5

TOYP හෙවත් විශිෂ්ට තරුණ උළෙල – 2015 සම්මාන උළෙලේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය වෙනුවෙන් කළ කැපී පෙනෙන මෙහෙවර වෙනුවෙන් පිරිනැමෙන සම්මානය සිරස TV, සිරස FM, ශක්ති TV, ශක්ති FM හා Y FM ප්‍රවර්ධන අධ්‍යක්ෂිකා තනූජා ජයවර්ධන වෙත පිරිනැමුනි……

Read more