බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා 1,130 නමක් මල් පෙති මතින් ගමන් කරමින් ලෝක වාර්තාවක් තබයි..

බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා  1,130 නමක් මල් පෙති මතින් ගමන් කරමින් ලෝක වාර්තාවක් තබයි..

මල් පෙති මතින් ගමන් කළ ලොව දිගුම චාරිකාව ලෙසින් ගිනස් වාර්තා පොතට ඇතුළත් වන මෙම වන්දනාව සිදු කරන ලද්දේ තායිලන්තයේ බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා 1,130 නමක් විසිනි…..

Read more

තායිලන්තයට ගිනි බෝලයක්

තායිලන්තයට ගිනි බෝලයක්

ඊයේ දිනයේ දී තායිලන්ත අහසේ දිස් වූ ගිනි බෝලක් වැනි යමක් ගමන්කිරීම, උල්කාපාතයක් කඩාවැටීමක් බව තායිලන්ත අභ්‍යවකාශ සංගමය මගින් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Read more