ඉන්දියානු ක්‍රිකට් ලෝලීන් නැවතවරක් තරගයකට බාධා කරයි

ඉන්දියානු ක්‍රිකට් ලෝලීන් නැවතවරක් තරගයකට බධා කරයි

මෙදිනවල ඉන්දියාවේ තරගාවලි සංචාරයක යෙදෙන දකුනු අප්‍රිකා කන්ඩායම සහ ඉන්දියානු කන්ඩායම අතර ඊයේ දිනයේ පැවැති විස්සයි විස්ස තරගයේදී ඉන්දියානු ක්‍රිඩා ලෝලීන් තරගය පැවති Barabati ක්‍රිඩාංගනයේ කලබලකාරී ලෙස හැසිරෙනු දක්නට ලැබිණි.

Read more