බබාව බලාගන්න තියපු බලු පැටියට බබාගෙ ඇඟ උඩම නින්ද ගියේ මෙහෙමයි (වීඩියෝ)..

බබාව බලාගන්න තියපු බලු පැටියට බබාගෙ ඇඟ උඩම නින්ද ගියේ මෙහෙමයි (වීඩියෝ)..

මේ වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ ප්‍රංචි බබෙක්ව බලාගන්න තියපු බලු පැටියෙකුට ඒ බබාගේ අඟ උඩම නින්ද ගිය අපූරු හාස්‍යජනක වීඩියෝවක්. නරඹන්න…

Read more

එකම දවසේ ඉපදුණු බබෙක් හා බලු පැටවුන් 9 දෙනෙකුගේ ලස්සන ඡායාරූප පෙළක්.

55f873181c000027004192b6

අගෝස්තු මස 12 උපත ලැබූ Brydon කියන මේ බබාගේ ගෙදරම හිටපු බලු අම්මා කෙනකුටත් පැටවු 9 දෙනෙක් ලැබුණා. මේ බබාගේ අම්මාගේ යාළුවෙකුගේ අදහසකට අනුව තමයි මේ ඡායාරූප පෙළ අරගෙන තිබෙන්නේ. බලන්න ලස්සන ඡායාරූප පෙළක්….

Read more