ප්‍රියන්ත විජේසිංහ ගීත ගායනයට…

1

ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රසංග වේදිකාවේ නව රැල්ලක් ගොඩනැඟූ ජනප්‍රිය නිවේදකයකු වන සිරස මාධ්‍ය ජාලයේ මහජන සම්බන්ධතා අධ්‍යක්ෂ ප්‍රියන්ත විජේසිංහ ගායකයකු ලෙස සංගීත ක්ෂේත්‍රයට එක්වෙයි…..

Read more