1991 සිට 2013 දක්වා අවුරුදු 22ක් පුරාවට එකම පවුලක සාමාජිකයින්ගේ ඡායාරූප 22 ක්. මෙය ඔබට රූපයේ වෙනස් වීම කෙබඳුදැයි හොඳින් වටහා දේවි..

111

රූපය වෙනස් වන බව කවුරුත් දන්නවා වුවත් එය පැහැදිලිව සංසන්දනාත්මකව දැකබලා ගැනීමට ලැබෙන්නේ ඉතා කලාතුරකින්. මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ එයට හොඳම උදාහරණයක්……

Read more

ඡායාරූප ශිල්පියෙකු අසාර්ථක උත්සාහයන් 720,000 කට පසු ලබාගත් විශිෂ්ඨතම ඡායාරූපය..

2

ඡායාරූප ශිල්පී Alan McFadyen විසින් වසර 6ක් මුළුල්ලේ අසාර්ථක උත්සාහයන් 720,000 ක් දරමින් එක් ඡායාරූපයක් ගැනීමට වෙහෙසුණේ ය. ඒ පිළිහුඩුවෙකු මාළුවෙකු අල්ලා ගැනීමට…

Read more

අමුතු විධියේ භයානකම විවාහ මංගල්‍ය ඡායාරූ පෙළක්..

1

විවාහය යනු කෙතරම් සුන්දර අවස්ථාවක් ද? නමුත් මේ ඡායාරූප බැලූ විට නම් සිතට දැනෙන්නේ අති භයානක සිතුවිල්ලකි. බලන්න..

Read more