වැඩිම දියමන්ති ගණනක් සහිත මුදුව ලෙසින් ගිනස් පොතට ගිය  “Peacock Ring”..

2

දියමන්ති 3,827ක් යොදාගෙන නිමකළ “Peacock Ring” නම් මේ මුදුව දළ වශයෙන් 50.42 gක බරකින් යුතු වේ. මෙය £1,778,879 ($270,000) ක වටිනාකමකින් යුතු වේ……

Read more

පෙම්වතුන් යුවලකට පොලිසියෙන් කල පහර දීම [video]

copsbeatin

පසුගිය අඟහරුවාදා රාත්‍රියේදී පටිගත කරන ලද මෙම වීඩියෝව විනාඩි 6 තත්පර 26 කින් යුක්තයි. මෙහිදී තරුණ යුවලකට පොලිස් ස්ථානය තුලදීම…

Read more