රුසියාවේ අයිස් හොකී තරගයක් අතරතුර දී ක්‍රීඩකයෙකුගේ උගුර කැපී යාමෙන් සිදු වූ බරපතල අනතුර(වීඩියෝ)..

1

මේ රුසියාවේ පැවති Continental Hockey League තරගාවලිය අතරතුර ක්‍රීඩක Vital Sitnikovට සිදු වූ අනතුරකි. ප්‍රතිවාදී ක්‍රීඩකයෙකු ලිස්සා වැටීමේදී ඔහුගේ පාදය Sitnikovගේ උගුරේ වැදී මේ අනතුර සිදු විය…….

Read more