හෘදය සුවපත් කරන ආහාර වර්ග

15-1442305882-wholegrains

නීරෝගී හදවතක් පුද්ගලයෙකුගේ ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීමට දායක වේ. අද කාලයේ බොහෝදෙනා හෘදයාබාධ, කොලෙස්ටරෝල් වැනි රෝග තත්ව වලින් පීඩා විඳී. මේ ලිපිය මඟින් ගෙන එන්නේ බෙහෙත් වර්ග වලින් ඈත් වී රුධිර වාහිනී පිරිසිඳු කරන ආහාර වර්ග කීපයක් පිළිබඳවයි.

Read more