ඔබටත් නොදැනී සිරුරේ බර වැඩි කරවන ආහාර වර්ග..

4

කෙතරම් ව්‍යායාම කළත් ආහාර අඩුවෙන් ලබා ගත්තත් සිරුරේ බර දිගින් දිගටම වැඩි වීම බොහෝ දෙනාට ගැටළුවකි. මේ සඳහා හේතුව ඔබ ලබාගන්නා අඩු ආහාර ප්‍රමාණයට ඔබ ඇතුළත් කරගන්නා ආහාර වර්ග වල විය හැකියි. මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ එලෙස නිහඬවම ඔබගේ සිරුරේ බර වැඩි කරවන ආහාර වර්ග කීපයකි……….

Read more

අක්මාවේ මේදය තැන්පත් වීම හෙවත් Fatty Liver රෝග තත්වයට නිවසේදී කළ හැකි ප්‍රතිකර්ම..

88

මෙහි ඇති බැරෑරුම් සහගත බව වන්නේ රුධිර පරීක්ෂාවක් හෝ ස්කෑන් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන තෙක් මෙම රෝගී තත්වය වැළඳී ඇති බව හඳුනාගත නොහැකි වීමයි. මේ සඳහා වෛද්‍ය උපදෙස් ලබාගැනීම අත්‍යාවශ්‍යය……….

Read more

මෙම උදරය ඉදිරියට නෙරා ඒමට බලපාන හේතු හදුනාගෙන උදරය අඩු කරගන්න..

7

අප උදරය අඩු කරගැනීම සදහා ප්‍රතිකර්ම සොයනවා විනා මෙයට හේකු සොයා බැලීමට යොමු වන්නේ නැත. ඇත්තෙන්ම එය අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි. මේ ලිපියෙන් ඒ ගැටලු වලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් ජිම් ගියත්, ව්‍යයාම කළත් උදරය අඩු නොවීමට හේතු ගෙන ඒ. කියවන්න…..

Read more