අසිරිමත් නත්තල් දිනය අදයි!

4

ලොව පුරා කිතුණු බැතිමතුන් ඉතාමත් ඉහළින් හා බැතියෙන් සමරනු ලබන විචිත්‍රවත් උත්සවයකි නත්තල. නත්තල් දිනයයේදී ඔවුන් ජේසුස් වහන්සේගේ උප්පත්තිය සමරයි…..

Read more

ලොව පුරා ඉහළින්ම නත්තල සමරන රටවල් මේවායි..

11

නත්තල ලොව පුරා කිතුණු බැතිමතුන් පමණක් නොවේ, සියලුම දෙනා ඉමහත් ප්‍රීතියෙන් සමරනු ලබන සමයකි. විවිධ රටවල් වල විවිධ ආකාරයෙන් නත්තල සමරනු ලබයි. මේ අතරින් අද මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ නත්තල ඉහළින්ම සමරනු ලබන හා නත්තල සැමරීමට සුදුසු ම රටවල් ය….

Read more

පුංචි ළමයි නත්තල් සීයාගෙන් තෑගි ඉල්ලලා යවපු අපූරු ලියුම්..

193

තමන්ට මේ වසරේ අවශ්‍ය තෑගි මොනවද කියලා ඉල්ලලා නත්තල් සීයට ලියුම් යැවීම පොඩි ළමයි මේ නත්තල් සමයේ ආසාවෙන් කරන දෙයක්. මේ තියන්නේ ඒ විදියට හරි අපූරු දේවල් ඉල්ලලා නත්තල් සීයට යවපු ලියුම් ටිකක්. කියවන්න….

Read more