නිතර ජංගම දුරකථනය භාවිතා කිරීමෙන් සෞඛ්‍යයට සිදු වන හානි….

113

ජංගම දුරකථන නිතර භාවිතයෙන් පිළිකා ඇති වීම සිදු වන බව පමණකි සියළු දෙනා දැන සිටින්නේ. නමුත් මේ ලිපියෙන් ගෙන එන පරිදි ජංගම දුරකථන නිරන්තරයෙන් අධික භාවිතය නිසා විශාල සෞඛ්‍යමය ගැටළු රාශියකට මුහුණ පෑමට සිදු වේ……

Read more

ප්‍රමාණවත් නින්දක් නොලැබීමෙන් ඔබ මේ රෝග වලට පහසුවෙන් ගොදුරු විය හැක..

A man sleeping

අද වන විට බොහෝ දෙනෙක් අතින් ප්‍රමාණවත් නින්ද මඟහැරී යයි. මේ නිසා ඉතා පහසුවෙන් රෝගිබාධයන්ට ගොදුරු වීම සුලබ ව ද්කනට ලැබේ. මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ එවැනි ආකාරයෙන් ඇති විය හැකි රෝගාබාධයන් කිහිපයකි…….

Read more

ගස්ලබු කොළ වල සැඟවුණු ඖශධීය ගුණ..

11

මෑතකදී වඩාත් ප්‍රචලිත වූයේ ඩෙංගු හා පිළිකා වලට ද මෙමගින් සුවය ලබාදෙන බවය. මේ එවැනි තවත් ගස්ලබු කොළ වල සැඟවුණු ඖශධීය ප්‍රයෝජන රාශියකි……

Read more