අවලංගු කළ විවාහ මංගල උත්සවයේ ආහාර වේල අසරණ පිරිසකට ලබා දුන් මනාලිය..

wedding

තම විවාහ මංගල්‍ය උත්සවය පැවැත්වීම අවලංගු වු පසුව කැලිෆෝනියාවේ මනාලියක් හෝටලයේ සූදානම් කොට තිබූ සියළුම ආහාර දුප්පතුන් පිරිසකට පැමිණ රස විඳීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත. (වීඩියෝ)..

Read more

උතුරු කැලිෆෝනියාවේ ගිනිදළු අතරින් රිය හසුරවමින් ජීවිතය උදෙසා සටන් කොට දිවි ගලවාගත් පුද්ගලයෙකු ලබාදුන් වීඩියෝව!

උතුරු කැලිෆෝනියාවේ ලැව්ගිනි අතරින්!

12.09.2015 දින දහවල් උතුරු කැලිෆෝනියාවේ San Andreas ආසන්නයේ ඇති වූ ලැව්ගින්න ඉතා සමීපව ලබාගෙන අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර ඇති මේ වීඩියෝවෙන් මෙය කෙතරම් දරුණුද සහ මෙයට හසු වූවන් විඳි අපහසුතාවය කෙතරම්ද කියාත් පැහැදිලි වේ.

Read more

උතුරු කැලිෆෝනියාවේ ලැව්ගිනි!

55f56f07c46188f4768b4602

පසුගිය සෙනසුරාදා(12.09.2015) දින දහවල් උතුරු කැලිෆෝනියාවේ San Andreas ආසන්නයේ මෙම ලැව්ගින්න ඇති වී තිබෙනවා. අක්කර 50,000 පමණ භූමි භාගයක් පුරා පැතිර ගොස් තිබූ මේ ලැව් ගින්න හේතුවෙන් නිවාස ඇතුළු ගොඩනැඟිලි විශාල ප්‍රමාණයක් විනාශ වී ගොස් තිබේ.

Read more