සති කිහිපයක් පමණක් ආයුෂ හිමි තම දියණිය වෙනුවෙන් දෙමාපියන් කළ දේ..

2

Abigail Jones නම් මේ සිගිත්තිය උපතින්ම දරුණු මොළයේ ආබාධයකින් පෙළෙන්නියක විය. වෛද්‍යවරුන් නිර්දේශ කළේ කිසිලෙසකවත් ඇයව සති කිහිපයකට වඩා ජීවත් කළ නොහැකි බවය……

Read more

ඔබට වේදනාකාරී මතකයක් මතකයෙන් මකා දැමීමට අවශ්‍යද? ඒ සඳහා විද්‍යාවෙන් පිළිතුරක්

5

මෑතකදී MIT පර්යේෂකයන් විසින් මතකයන් ගබඩා කර තබාගන්නා මොළයේ අැති විශේෂ සෛල වර්ගය වෙන්කර හඳුනාගෙන ඇත….

Read more

මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වර්ධනය කරගත හැකි ක්‍රම..

Brain

මොළය යනු උපන්දා සිට මිය යන තෙක්ම එකදිගට ක්‍රියාත්මක වන අවයවයකි. මේ ලිපිය මඟින් මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වර්ධනය කරගත හැකි විවිධ ක්‍රම කිහිපයක් දක්වනු ලබයි.

Read more