ගිතෙල් මඟින් හිසකෙස් හා සමට සැලසෙන වාසි..

11

ගිතෙල් වල ප්‍රතිඔක්සිකාරක අඩංගු වන බැවින් සමේ කාන්තිමත් භාවයට දායක වනවා මෙන්ම චර්ම සෛල වර්ධනය ද වැඩි කරවයි. මේවායේ කැරොටිනොයිඩ, vitamins A හා E අන්තර්ගත වේ. මේ ලිපියෙන් තවදුරටත් ගිතෙල් මඟින් අපට ලැබෙන රූපලාවන්‍යමය වාසි පිළිබඳ තොරතුරු ගෙන ඒ……

Read more

තෙල් සහිත සමකට නිවසේදීම සාදාගත හැකි Toner වර්ග..

to7

තෙල් සහිත සමක් හිමි විවිධ කෘතීම Toner වර්ග වලට අකමැති ඔබ සඳහා මේ ලිපියෙන් නිවසේදීම සාදාගත හැකි Toner වර්ග කීපයක් ගෙන ඒ…..

Read more