ඔබාමා සහ බබාලා

ඔබාමා සහ බබාලා

වත්මන් ඇමරිකානු ජනාධිපති බැරැක් ඔබාමා ඉතා සිත්ගාන්නා ලෙස සමාන්‍ය ජනතාව සමග ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයෙකු වන අතර කුඩා ලමුන්ගේ සිත් ඇදගැනීමට විශේෂ හැකියාවක් ඔහු සතුව ඇත.

Read more

රෝගී බව ධාවනයට බාධාවක් කරනොගත් Kayla Montgomery .

kayla1-672x372

Kayla Montgomery නම් ඇමරිකානු සුපිරි දිගු දුර ධාවන ක්‍රීඩිකාව ඇය සහභාගී වන සෑම ධාවන තරඟයක් අවසානයේදීම ඇද වැටෙන්නේ ඇයි? කියවන්න….

Read more

ස්වභාවධර්මයාගේ අරුම පුදුම මල් නිර්මාණයන්

Hookers-Lips-Psychotria-Elata

ස්වභාවධර්මයාගේ අතිසුන්දර විස්මයජනක නිර්මාණයන් කොතෙකුත් වේ. ඒ අතරින් මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ එවැනි වූ විස්මයජනක මල් වර්ග කීපයක් පිළිබඳවයි.

Read more