ලොව උසම කඳු මුදුන්..

1

ලොව වටා මුහුදු මට්ටමේ සිට වැඩිම උසකින් පිහිටි කඳු මුදුන් මේ ලිපියෙන් ගෙන ඒ. අප දන්නා පරිදි ලොව උසම කඳු ශීර්ෂය වන්නේ එවරස්ට් කඳු මුදුනයි. මේ තවත් එවැනිම වූ උසින් වැඩිම කඳු මුදුන් කිහිපයකි…..

Read more

අප්‍රිකාවේ දී ඝාතනය වී ඇති වන සතුන් දැක තම වේදනාව සගවා ගැනීමට නොහැකි වූ හැරී කුමරු..

2

දකුණු අප්‍රිකාවේ සංචාරයක යෙදී සිටි රජ පවුලේ 31 හැවිරිදි හැරී කුමරු මේ ලෙස සිහිසුන්ව වැතිර සිටි අලියෙකු දැක ඔහුගේ වේදනාව සගවාගත නොහැකි විය…..

Read more