2025 දී නිවසේ කුස්සිය කොයි වගේ වෙයිද?

2025 දී නිවසක කුස්සියක් කෙසේ වේවිද? මේ සම්බන්ධයෙන් වන නවතම සොයාගැනීමක් මේ වීඩියෝවෙන් ගෙන එනවා.

මේවා ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ මිලාන්හි පැවති Ikea ප්‍රදර්ශනයේදීය.

මේ නිර්මාණය හඳුන්වන්නේ All-in-one digital table නමිනුයි. මෙම මේසය මත අමුද්‍රව්‍ය තැබූ පසු එයින් සෑදිය හැකි ආහාර වට්ටෝරු සියල්ලක්ම ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.

Concept-Kitchen-2025-IDEO-Ikea_dezeen_03_644

Concept-Kitchen-2025-IDEO-Ikea_dezeen_04_644

Concept-Kitchen-2025-IDEO-Ikea_dezeen_09_644

Concept-Kitchen-2025-IDEO-Ikea_dezeen_10_644

මේ මේසය නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ Lund විශ්ව විද්‍යාලයේ හා Eindhoven තාක්ෂණික විශ්ව විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යන් එක්ව IDEO හි උපදේශකත්වය යටතේයි. මේසය මත තබන අමුද්‍රව්‍යක් කැමරාව හා රූප හඳුනා ගැනීමේ තාක්ෂණය ආධාරයෙන් හඳුනාගනු ලබයි.

Concept-Kitchen-2025-IDEO-Ikea_dezeen_08_644

Concept-Kitchen-2025-IDEO-Ikea_dezeen_10_644

මෙහි දැක්වෙන තවත් නිර්මාණයක් වන්නේ visible fridge. වැසුණු ශීතකරණයක් තුළ ආහාර ගබඩා කරනු වෙනුවට රාක්ක මත විනිවිද පෙනෙන බඳුන් තුළ ආහාර වෙන වෙනම ගබඩා කිරීමට හැකිය. මෙහිදී  ශීත කිරීම වෙන වෙනම හැසිරවිය හැක. හිස් බඳුන් ක්‍රියා විරහිත කිරීමද කළ හැකි බැවින් ශක්තිය අපතේ යාමක්ද සිදු නොවේ.

https://vimeo.com/128624738

Resource – dezeen.com

(Visited 444 times, 1 visits today)