2016 වසරට සුබදායීව මුහුණ දීමට ඔබට ඔවදන් කිහිපයක්….

වසර සියදහස් ගණනක් පුරාවට මිනිසුන් නව වසරක් පිළිගන්නට විවිධ ආකාරයේ උත්සව හා සැමරීම් සිදු කරනු ලබයි. අලුත් ඇදුමින් සැරසී නව බලාපොරොත්තු ද සමගින් නව වසරට එළඹුනත් අධ්‍යාත්මික වශයෙන් අලුත් වනවාදැයි යන්න ගැටලුවකි. මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ ඔබට අභ්‍යන්තරයෙන්ම සුබ ‘නව’ වසරක් ලබා ගැනීමට අපෙන් ඔවදන් කිහිපයකි.

65

01. නව වසර ආගමික කටයුතු වලින් ආරම්භ කරන්න.
නව වසරේදී ප්‍රථමයෙන්ම තම ආගමික ස්ථානයකට ගොස් ආගමික වතාවත් වල යෙදීම සිදුකළ හැක.

Portrait Of Extended Family Group In Park
02. ස්තූතිවන්ත වන්න
ඔබට උපකාර කළ මිතුරෙකුට හෝ ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ස්තූති කිරීමට කිසිම විටෙක පසුබට වන්න එපා. සිදුකළ උපකාරය වෙනුවෙන් කවර තරාතිරමක පුද්ගලයෙකු වුවද ඔහුට හෝ ඇයට ස්තූතිවන්ත වීමට පුරුද්දක් ඇති කරගන්න.

grateful

03. සතුටින් ජීවත් වන්න
කෙතරම් ගැටලු ප්‍රශ්ණ වලට මේ වසර පුරාම මුහුණ දීමට සිදු වුවද  ඒ හැම දෙයකටම සතුටින් මුහුණ දීමට අදිටන් කරගන්න. නිතරම සිනහමුසු මුහුණින් අන්‍යන්ට ප්‍රියමනාප ලෙස සිටීමට උත්සාහ කරන්න.

happy
04. හොද ගතිගුණ ඇති කරගැනීමට උත්සාහ ගන්න
තමන් සතුව නොමැති හොද ගතිගුණ ඇති කරගැනීමට මෙන්ම තමන්ගේ ඇති නරක පුරුදු නැති කරගැනීමටද උත්සාහ කරන්න.

141

05. අන්‍යන්ට කාරුණික වන්න
තමන් වටා සිටින්නන්ගේ සිත් නොරිදවා කටයුතු කිරීමට මෙන්ම සෑම දෙනාටම කාරුණික වීමට උත්සාහ කරන්න.

45

06. 2016 වසරේදී තමන්ට ළගා කරගැනිීමට අවශ්‍ය දේවල් පිලිබද සිතන්න ඒ සදහා අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කරගන්න

44

(Visited 703 times, 1 visits today)