2016 මල්වෙඩි අතර තුර ඩුබායි හි හෝටලයක් ගිනි ගන්නා සැටි. (video)

තට්ටු 63 ක ගොඩනැගිල්ලකට නව වසර අත ලඟ තිබියදී මෙම අකරතැබ්බයට මුහුන දීමට සිදුවිය.
එම ගොඩනැගිල්ලේ 20 වෙනි තට්ටුවේ ජනෙල් තිර රෙද්දකින් රාත්‍රී 9:30 ට පමන ගින්න ආරම්භ වී ඇති බව පැවසේ.
කෙසේ නමුත් නව වසර පිලිගැනීම සඳහා සූදානම් කර තිබූ මල් වෙඩි සංදර්ශනය නොකඩවා පවත්වාගෙන යාමට ඩුබායි සංවිධායකයෝ කටයුතු කලහ.

https://www.youtube.com/watch?v=e9C9VFUBFoI

https://www.youtube.com/watch?v=RJpLgtH9PJE

https://www.youtube.com/watch?v=KDy7qay3MEM

https://www.youtube.com/watch?v=lxf5KbV6GNk

https://www.youtube.com/watch?v=4Tnj7BWWEGk

Photo:

(Visited 1,305 times, 1 visits today)