හිට්ලර්ගේ ප්‍රංශයේ සැගවුණු අවසාන රහසිගත බංකරයේ ඡායාරූප..

ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර්ගේ ජර්මන් රාජ්‍යය පිළිබදව අප කොතෙකුත් අසා ඇත. මේ කාල පරිච්ඡේදය අවසානයේ හිට්ලර් ජර්මනියේම සාදාගත් රහසිගත බංකරයක් තුළ තම යුධ ප්‍රයත්නයන් සංවිධානය කළ බව සදහන්ය. නමුත් ඔහු භාවිතා කළ එකම බංකරය මෙය නොවේ. ප්‍රංශයේද මේ ආකාරයේ රහසිගත බංකරයක් තිබූ බව කියැවේ.
ප්‍රංශ ඡායාරූප ශිල්පියෙකු වන Marc Askat ඉතා වෙහෙසක් දරා මේ ප්‍රංශ බංකරය සොයාගෙන එහි ඡායාරූප ලබාගෙන ඇත. මෙය ප්‍රංශයේ කොහේ හෝ රහසිගත ස්ථානයක්ය.

67

 

78

 

87

 

96

 

107

 

139

 

145

 

155

 

164

 

174

 

226

 

314

 

411

 

512

 

1112

 

1211

 

1310

(Visited 218 times, 1 visits today)