සිරස TV තනූජා මාධ්‍ය වෙනුවෙන් කළ මෙහෙවර උදෙසා සම්මානයකින් පිදුම් ලබයි..

TOYP හෙවත් විශිෂ්ට තරුණ උළෙල – 2015  සම්මාන උළෙලේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය වෙනුවෙන් කළ කැපී පෙනෙන මෙහෙවර වෙනුවෙන් පිරිනැමෙන සම්මානය සිරස TV,  සිරස FM,  ශක්ති TV, ශක්ති FM හා Y FM ප්‍රවර්ධන අධ්‍යක්ෂිකා තනූජා ජයවර්ධන වෙත පිරිනැමුනි.

එහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ට තරුණ පුද්ගලයින් 10 දෙනෙකු විවිධ ක්ෂේත්‍ර නියෝජනයෙන් මේ ලෙස සම්මානයට පාත්‍ර විය. JCI ශ්‍රි ලංකා ආයතනය මඟින් සංවිධානය  කරන මෙම TOYP සම්මාන උළෙල දෙසැම්බර් 17 වන දින බත්තරමුල්ල Waters Edge හි දී පැවැත්විණි.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

(Visited 333 times, 1 visits today)