ඇගේ ප්‍රියතම හෙද නිළධාරියා විවාහ කරගනිමින් සිය අවසන් කැමැත්ත සපුරා ගත් සිඟිත්තිය!

 

Abby battles නම් වූ මේ පුංචි දියණිය ලියුකේමියාවෙන් පීඩා විඳින්නියකි. ඇය ප්‍රතිකාර ලැබූ New York හි Albany Medical Center රෝහලේ ඇයට සාත්තු කළ 25 හැවිරිදි Matt Hickling නම් වූ හෙද නිළධාරියාව Abbyට බෙහෙවින් ප්‍රිය විය. ඇය එතරම්ම ඔහුට කැමති නිසාම ඇයට එම හෙද නිළධාරියාව විවාහ කරගැනීමට අවශ්‍ය බැව් Abby තම මවට පවසා සිටියාය. කෙටි ජීවිත කාලයක් පමණක් ඉතිරි වී ඇති පුංචි Abby ගේ අවසන් කැමැත්ත පිළිබඳ Mattට පැවසූ පසු ඔහු මේ ලෙස ඇයගේ අවසන් කැමැත්ත ඉටුකරදී ඇත. නරඹන්න.

fd

 

(Visited 655 times, 1 visits today)