සති කිහිපයක් පමණක් ආයුෂ හිමි තම දියණිය වෙනුවෙන් දෙමාපියන් කළ දේ..

Abigail Jones නම් මේ සිගිත්තිය උපතින්ම  දරුණු මොළයේ ආබාධයකින් පෙළෙන්නියක විය. වෛද්‍යවරුන් නිර්දේශ කළේ කිසිලෙසකවත් ඇයව සති කිහිපයකට වඩා ජීවත් කළ නොහැකි බවය.
මේ හේතුවෙන් දැඩි කම්පනයට පත් ඇගේ මාපියන්ට අවශ්‍ය වූයේ ඇයව කෙසේ හෝ ජීවත් කරවීම වුවත් එය කළ නොහැකි බව දැනගත් ඔවුන් ඇයගේ මතකයන් ජීවත් කරවීමට තීරණය කරන ලදී. එබැවින් ඔවුන් ඇයගේ ඡායාරූප ඇල්බමයක් මේ ලෙස නිර්මාණය කොට ඇත.

1

2

3

4

5

6

(Visited 879 times, 1 visits today)