විශ්ව රූ රැජින ප්‍රකාෂයට  පත් කිරීමේදී සිදු වූ වැරදීමෙන් ලොවම කැළ‍ඹේ..

2015 විශ්ව රූ රැජින ප්‍රකාෂයට පත් කිරීමේදී එහි නිවේදන කටයුතු කළ Steve Harvey විසින් 2015 විශ්ව රූ රැජින ලෙස කොළොම්බියානු රූ රැජින වන Ariadna Gutierrez  ප්‍රකාෂයට පත් කළත් කිරුළු පැළඳීමෙන් ද අනතුරුව ඔහු නැවතත් වේදිකාවට පැමිණ තමන්ට වැරදීමක් සිදු වූ බවත් 2015 විශ්ව රූ රැජින පිලිපීන රූ රැජින වන Pia Alonzo Wurtzbach බවත් ප්‍රකාෂයට පත් කිරීමත් සමඟ ඉමහත් ආන්දෝලනයක් ඇති විය.

1

ඔහු මේ පිළිබඳව සමාව ඉල්ලන අතර ජයග්‍රාහිකාවන්ගේ නම් සඳහන් කළ කාඩ්පත ද සියළු දෙනාට පෙන්වීය.

3

මින් අනතුරුව කොලොම්බියානු රූ රැජිනගෙන් නැවත් කිරුළ ඉවත් කරගෙන පිලිපීන රූ රැජිනට පැළඳවීම සිදු කරන ලදී

තරඟකාරිනියන් මෙන්ම ප්‍රෙක්ෂකයන්  ද දැඩි කැළඹීමට පත් කළ මේ සිදු වීම ඒ මොහොතේ පටන්ම සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි වල බොහෝ දෙනා විවේචනය කරන්නට විය.

4

5

6

නිවේදක Steve Harvey විසින් මේ සිදු වීඹ පිළිබඳ කණගාටුව ප්‍රකාෂ කරමින් හා සමාව ඉල්ලමින් ඔහුගේ ට්විටර් ගිණුමේ මේ ලෙස ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

 

2

(Visited 794 times, 1 visits today)