විවාහයට සූදානම් වන තරුණියන් සඳහා ආහාර පාලනයට උපදෙස් පෙළක්..

ළඟදීම එන විවාහ මංගල උත්සවය වෙනුවෙන් ආහාර පාලනයට උපදෙස් පෙළක් මේ ලිපියෙන් ගෙන ඒ.

rsz_210

01. ධාන්‍ය වර්ග වලින් යුතු ආහාර වලට වැඩියෙන් යොමු වන්න

රතු සහල්, ඕට්ස්, quinoa, මාෂ බෝග, muesli වැනි ධාන්‍ය වර්ග වලින්ම සෑදුණු ආහාර වලට වැඩි වශයෙන් යොමු විය යුතුය.

3

02. පැණි රස වලින් ඉවත් වන්න

විවිධාකාරයේ යුෂ වර්ග, බීම වර්ග, හා පැණි රස ආහාර වලට ඇති නැඔුරුව අඩු කරගන්න. සිසිල් බීම වර්ග හා වෙළඳපොළේ ඇති පළතුරු යුෂ වර්ග වල අධික වශයෙන් සීනි අඩංගු වේ. මේවා මඟින් වැඩි කැලරි ප්‍රමාණයක් සිරුරට එක් කරයි. පිටි වර්ග වලින් සාදන ලද ආහාර වලින් ද ඉවත් වන්න. තේ, කෝපි පානය කිරීම නවත්වන්න. මේ වා වෙනුවට ඔබට apricots, dark chocolate, වැනි දේ ට යොමු විය හැක.

6

03. අළුත් එළවළු හා පළතුරු ආහාරයට එක්කර ගන්න.

වියළි මිදි, සුප් වර්ග, අළුත් එළවළු හා පළතුරු, යෝගට් හා විවිධ සළාද වර්ග වැඩියෙන් ආහාරයට එක්කර ගන්න.

7

04. දියර වර්ග වැඩියෙන් පානය කරන්න

ජලය මෙන්ම සීනි රහිත අනෙකුත් දියර වර්ග වැඩියෙන් පානය කරන්න.

4

05. වැඩි වශයෙන් ප්‍රතිඔක්සිකාරක අඩංගු වන එළවළු හා පළතුරු ආහාරයට ගන්න. මේවායේ තන්තු අඩංගු වන බැවින් ඉක්මණින්ම කුස පුරවා දමයි.

5

එමෙන්ම මාළු වල omega-3 මේද අම්ලය අඩංගු වන බැවින් ඒවා ද සුදුසු ය. මෙය හෘදයාබාධ හා ආඝාතය වැළැක්වීමට දායක වේ.

අඩු කැලරි කිරි නිෂ්පාදන වල B vitamins අන්තර්ගත වන බැවින් ඒවා ද සුදුසු වේ.

assortment of dairy products isolated on white background

assortment of dairy products isolated on white background

(Visited 1,205 times, 1 visits today)