ලෝක ළමා දිනය අදයි!

‍ලෝක ළමා දිනය අද (ඔක්තෝබර් 01) දිනට යෙදී තිබේ. “ළමා මිතුරු පරිසරයක් ලොව බබළන සොඳුරු දැයක්” යන්න මෙවර එහි තේමාවයි. ලෝක ළමා දින සැමරුමි ජාතික උත්සවය අද දින පෙ.ව. 10 ට  යාපනයේ වීරසිංහම් ශාලාවේදී කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍ය චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ. මෙයට සමගාමී දිවයින පුරා පාසල් වල හා නොයෙකුත් ස්ථාන වල විවිධ උත්සවයන් පැවැත්වේ.

ලෝක වැඩිහිටි දිනයද අද දිනට යෙදී තිබේ.  මෙවර එහි තේමාව වී ඇත්තේ  සුපසන් නගරයක් – සොඳුරු වැඩිහිටි වියක් යන්න ය. වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පිරිස වැඩිහිටියන් ලෙස සැළකේ.

ChildrensDay

 

 

(Visited 189 times, 1 visits today)