ලෝක වාර්තා තැබූ කෑම..

මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ ලෝක වාර්තා තබමින් ගිනස් පොතට ඇතුලු වූ ආහාර පිළිබදවයි.

01. ලොව ලොකුම ගෝවා ගෙඩිය
62.71 kgක බරකින් යුතු මේ ගෝවා ගෙඩිය වාර්තා වූයේ ඇලස්කාවෙන්.

1

02. ලොකුම සමෝසා එක‍
මේ සමෝසා එක  110.8 kg ක් බරයි. දිගින් 135 cm ක් පළලින්  85 cm ක් හා ඝනකමින් 29 cmන් උස මේ සමෝසා එක සාදා ඇත්තේ එංගලන්තයේ Bradford College හිදී යි.

516985

03. ලොකුම අයිස් ක්‍රීම් එක
මේ අයිස් ක්‍රීම් එක 1365kgක් බර වන අතර ඇමෙරිකාවෙන් හදුන්වාදෙන ලදී

69286 3

04. ලොකුම waffle  එක
50 kg ක් බර මේ  waffle  එක නෙදර්ලන්තයේ සාදා ඇත.

329312

05. මිල අධිකම බර්ගර් එක
ඇමෙරිකාවේ ද‍ී සෑදූ මේ බර්ගර් එකේ මිල ඩොලර් 5,000කි.

813453

06. ලොකුම පීසා එක
මෙය ඉතාලියේ දී Dovilio Nardi, Andrea Mannocchi, Marco Nardi, Matteo Nardi හා Matteo Giannotte  යන පිරිස විසින් සාදන ලදී

11

07. ලොකුම  Chocolate Truffle එක
ඉතාලියේදී සාදන ලද මෙය රාත්තල් 1,768 ක බරකින් යුක්තය.

5

08. ලොකුම Fruit Salad එක
ඔස්ට්‍රියාවේ දී සාදන ලදී. රාත්තල් 19,158කි.

8

09. ලොකුම කේක් නිර්මාණය
16.46 m x 13.94 m x 0.54 m ක විශාලත්වයෙන් යුතු මෙය ඉතාලියේ දී සාදා ඇත.

910546

10. ලොකුම කැද හැලිය
1,380 kg ක් බර මෙය අයර්ලන්තයේ සාදා ඇත.

69290

(Visited 446 times, 1 visits today)