ලොව වැඩියෙන්ම මුදල් උපයන ක්‍රීඩකයින්!

මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ ලොව වැඩියෙන්ම මුදල් උපයන මෙන්ම වැඩිම ගෙවීම් ලබන ක්‍රීඩකයින් පිළිබදවයි.

01. Cristiano Ronaldo

පාපන්දු නායක Ronaldo ඉහළම ගෙවීමක් හිමි පාපන්දු ක්‍රීඩකයා වන අතර ඔහුගේ ආදායම  ඩොලර් මිලියන 79.6කි.

cr

02. Neymar

බ්‍රසීල පාපන්දු කණ්ඩායමේ නායකයා වන මොහු ඩොලර් මිලියන 31ක් පමණ උපයා ගනියි.

ney

03. මහේන්ද්‍ර සිං දෝනි

ඉන්දියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක වන දෝනි ඩොලර් මිලියන 31ක පමණ ආදායමක් ලබයි.

doni

04. රෆායල් නඩාල්

ටෙනිස් ක්‍රීඩකයකු වන රෆායල් නඩාල් හෙවත් “King of Clay” ගේ 2015 උපයාගැනීම ලෙස ඇස්තම්න්තුගත කර ඇති මුදල ඩොලර් මිලියන 32.5 ක් වේ.

rfn

05. Sebastian Vettel

ජ‘මානු German Formula One ක්‍රීඩකයකු වන Sebastian Vettel ගේ ආදායම ඩොලර් මිලියන 33කි.

sv

06. Carmelo Anthony

ඇමෙරිකානු නෙට්බෝල් ක්‍රීඩකයෙකු වන Carmelo Anthony 2015 වසරට ඩොලර් මිලියන 30ක් පමණ උපයා ඇත .

Carmelo Anthony

07. Fernando Alonso

Spanish Formula One ක්‍රීඩකයකු වන Alonso හෙවත් El Nano වාර්ෂිකව ඩොලර් මිලියන 35.5ක ආදායමක් ලබයි.

fern

(Visited 261 times, 1 visits today)