ලොව ලස්සනම පඩිපෙළවල්..

මේ තිබෙන්නේ ලොව සුන්දරම පඩිපෙළවල් 10යි.

01. Girnar Stairs

ඉන්දියාවේ ගුජරාටි ප්‍රාන්තයේ පිහිටා ඇති හින්දු හා ජෛන ආගමික සිද්ධස්ථානයකි මෙයට නැඟීම සඳහා පඩි 4000ක් නැඟිය යුතුය.

1

02. Universe Cascade

ස්කොට්ලන්තයේ Dumfries හි ඇති මෙම ස්ථානය පෞද්ගලික ස්ථානයකි. සෑම වසරකම එක් දිනයක් මෙය මහජනයා සඳහා විවෘත වේ. මෙම පඩිපෙළ කලා නිර්මාණයකි. එය කඩා හැළෙන දියඇල්ලක ආකාරයට නිමවා ඇත.

2

03. Inca Trail staircase

මෙය Machu Pichu හි පෞරාණික Cuzco නගරයට යාම සඳහා නිමවා ඇත. මෙය වංගු සහිතව කඳු වටා යැවෙන ලෙස නිමවා ඇත. පඩි 1500කින් සමන්විත වේ.

3

04. El Peñol Stone

කොලොම්බියාවේ පිහිටා ඇත. ක්වාට්ස් වලින් සෑදී ඇති විශාල පර්වතයක් නැඟීමට පඩි 650කින් යුතුව සාදා ඇත.

4

05. Rue Foyatier stairway

ප්‍රංශයේ පිහිටා ඇත. Montmarte දක්වා විහිදී ඇත. මෙහි මුදුනේ ඇති Sacre-Coeur basilica විශාල සංචාරක ආකර්ශණයක් දිනාගත් ස්ථානයකි. මෙහි පඩි 300ක් ඇත.

5

06. Moses Bridge Stairs

නෙදර්ලන්තයේ පිහිටා ඇත. මෙහි වේලි 2ක් ඇත.

6

07. Haʻikū Stairs

ඇමෙරිකාවේ පිහිටා ඇති මෙය Stairway to Haven ලෙස ද හඳුන්වයි. මෙහි පඩි 3922ක් ඇත. 1987 දී මහජනයාට ඇතුළු වීම තහනම් කොට ඇත.

7

08.Awaji Hyakudanen stairs

ජපානයේ පිහිටා ඇත.

8

09. Stairs Above The Sea

මෙම නිර්මාණය මිනිසා විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම ගලෙන් නිමවා ඇත. ස්පාඤ්ඤයට අයත් සම්පූර්ණ ගලෙන් නිමවී ඇති දූපතක් ස්පාඤ්ඤයට සම්බන්ධ වීමට සාදා ඇත. මෙහි පඩි 229ක් හෝ 231ක් ඇත.

9

10. Spiral Staircase in Taihang Mountains

මෙය චීනයේ පිහිටා ඇත. Taihang කන්ද හා සමාන්තරව ඇත. අඩි 300ක උසකින් යුක්තය.

10

(Visited 3,820 times, 1 visits today)