ලොව උසම කඳු මුදුන්..

ලොව වටා මුහුදු මට්ටමේ සිට වැඩිම උසකින් පිහිටි කඳු මුදුන් මේ ලිපියෙන් ගෙන ඒ. අප දන්නා පරිදි ලොව උසම කඳු ශීර්ෂය වන්නේ එවරස්ට් කඳු මුදුනයි. මේ තවත් එවැනිම වූ උසින් වැඩිම කඳු මුදුන් කිහිපයකි.
01. එවරස්ට් කඳු මුදුන
මුහුදු මට්ටමේ සිට 8,848 metres (29,029 ft) ක උසකින් පිහිටා ඇති මෙම කන්ද පෘථිවිය මත පිහිටි උසම කඳු මුදුන ලෙස සැළකේ. මෙය හිමාලයේ Mahalangur ප්‍රෙද්ශයේ පිහිටා ඇත.
1
02. Aconcagua
මෙය ඇමෙරිකාවේ උසම කඳු මුදුනයි. මුහුදු මට්ටමේ සිට උසින් 6,960.8 m (22,837.3 ft) ක් වන මෙම කන්ද ආජන්ටිනාවේ Mendoza හි Andes කඳු පන්තියේ පිහිටා ඇත.
2
03. Mount McKinley
ඇලස්කාවේ පිහිටා ඇති මෙම කන්ද මුහුදු මට්ටමේ සිට 20,320 feet (6,194 m)ක උසකින් පිහිටා ඇත.
3

04. Kilimanjaro

ටැන්සානියාවේ Kilimanjaro National Park හි ඇති මෙම Kilimanjaro කන්ද ගිණිකන්දකි. මෙය මුහුදු මට්ටමේ සිට 5,895 m (19,341 feet ) ක උසකින් යුතු වන අතර, අප්‍රිකාවේ උසම කන්දයි.

 

4

 

05. Pico de Orizaba

මෙක්සිකෝවේ උසම කඳු මුදුන වන අතර, උතුරු ඇමෙරිකාවේ තෙවන උසම කඳු මුදුනයි. මෙය මුහුදු මට්ටමේ සිට 5,636 m (18,491 ft) ක උසකින් යුක්තය.

 

5

 

06. Vinson Massif

ඇන්ටාක්ටිකාවේ උසම කඳු මුදුන වේ.

 

6

 

07. Puncak Jaya

Puncak Jaya හෙවත්  Carstensz Pyramid ලෙසින් හඳුන්වන මෙම කන්ද උසින් 4,884 mක් වන අතර, ඉන්දුනීසියාවේ පිහිටා ඇත.

 

7

 

08. Mount Elbrus

මෙය රුසියාවේ පිහිටි බටහිර Caucasus කඳු පන්තියට අයත් අක්‍රීය ගිණිකන්දකි.

 

8

 

09. Mount Damavand

සක්‍රීය ගිණිකන්දක් වන මෙය ඉරානයේ උසම කඳු මුදුන වේ. මෙය පර්ශියානු ජනප්‍රවාද හා මිත්‍යා කථා අතර ප්‍රධාන ස්ථානයක් උසුලයි.

 

9

 

10. Chimborazo

මෙය දැනට අක්‍රීය ගිණිකන්දකි. මෙය අවසාන වතාවට සක්‍රීය වී ඇත්තේ ක්‍රි.ව. 550දී පමණ ය. මෙය 6,268 m(20,564 ft) ක උසකින් යුක්ත ය.

 

10

(Visited 881 times, 1 visits today)