රුසියාවේ අයිස් හොකී තරගයක් අතරතුර දී ක්‍රීඩකයෙකුගේ උගුර කැපී යාමෙන් සිදු වූ බරපතල අනතුර(වීඩියෝ)..

මේ රුසියාවේ පැවති Continental Hockey League තරගාවලිය අතරතුර ක්‍රීඩක  Vital Sitnikovට සිදු වූ අනතුරකි. ප්‍රතිවාදී ක්‍රීඩකයෙකු ලිස්සා වැටීමේදී ඔහුගේ පාදය Sitnikovගේ උගුරේ වැදී මේ අනතුර සිදු විය. කෙසේ වෙතත් මේ අනතුරින් දිවි ගලවාගැනීමට ඔහු සමත් වී ඇත.

1

 

(Visited 272 times, 1 visits today)