යතුරුපැදි අනතුරක්!

මේ අනතුර පසුගියදාක රුසියාවේදී සිදුවූවකි. වේගයෙන් පැමිණි යතුරු පැදියක් හරවමින් තිබූ මෝටර් රථයක ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදුවිය. කෙසේ වෙතත් මෙම අනතුරින් යතුරුපැදිකරු දිවි ගලවාගෙන ඇත.

https://www.youtube.com/watch?v=KGTBi2ruLVA

1887-300x169

Resource – © LiveLeak / YouTube

(Visited 62 times, 1 visits today)