මොලයේ වර්ධනයට ආධාර කරන ආහාර

blog_09_11_15_1

ඇපල්

ප්‍රතිඔක්සයිඩ බහුලව අඩංගු ආහාරයක් වන ඇපල් ස්නායු සෛල ආරක්ෂා කරන අතර Neurogenerative, Parkinsons සහ Alzheimer වැනි මොලයට හානිකරන රෝග අවධානම අවම කරයි.

blog_09_11_15_2

අලිගැට පේර

රුධිරයට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් සැපයීම වේගවත් කිරීමට මෙන්ම, ශරීරයට අවශ්‍ය ඛණිජ ලවණ සැපයීමට ආධාර කරන ඇලිගැට පේර ප්‍රතිඔක්සයිඩයක් ලෙසද ක්‍රියාකරයි.

blog_09_11_15_3

කහ

මොලයේ ඇතිවන අබාධ පිලිබද අවධානම අවම කිරීමට ක්‍රියා කරන කහ, ප්‍රතිඔක්සයිඩයක් ලෙසද ක්‍රියා කරයි.blog_09_11_15_4

 

මේද සහිත මාළු

ඔමෙගා 3 මේද අම්ල සහිත ආහාරයක්වන මේද සහිත මාළු, මොලයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වර්ධනය කිරීමට දායකවේ.

blog_09_11_15_5

ග්‍රින් ටී

මොලයේ අනවශ්‍ය ලෙස ප්‍රෝටීන් ගබඩාවීම වැලික්වීමට ක්‍රියා කරන ග්‍රින් ටී, ප්‍රතිඔක්සයිඩයක් ලෙස ක්‍රියාකරමින් මතක ශක්තිය වර්ධනය කිරීමට ද උපකාරීවේ.

blog_09_11_15_6

තක්කාලි

මොලයේ මතක ශක්තිය වර්ධනය කිරීමට ආධාර කරන Lycopene අඩංගු ආහාරයක් වන තක්කාලි ප්‍රතිඔක්සයිඩයක් ලෙසද ක්‍රියා කරයි.

blog_09_11_15_7

නිවිති

නිවිති තුල පොටෑසියම් විශාල ප්‍රමානයක් අඩංගු අතර ඩිමෙන්ශියාව වැනි මොලයට හානිකරන රෝග පාලනය කිරීමට සමත්කම් දක්වයි.

(Visited 498 times, 1 visits today)