මේ ඡායාරූප ද කිසිදු ආකාරයකින් සංස්කරණය නොකළ සත්‍ය ඡායාරූප පෙළකි. නරඹන්න…

අන්තර්ජාලයේ අප දකින තරමක් අමුතු ආකාරයේ ඡායාරූප එඩිට් කළ එහෙමත් නැතිනම් සංස්කරණය කළ ඒවායි. නමුත් මේ ඡායාරූප කිසිවක් ඒ ලෙස සකස් කළ ඒවා නොවේ.

01. මේ සුනඛයා ඇවිදිමින් සිටින්නේ හිම මිදුණු ජලාශයක් මත ය.

9

02. මෙම ගුවන් යානා ගමන් පථය ආරම්භ වන්නේ Saint Martin හි මෙම වෙරළ තීරයේ ය.

10
03. අයිස් මිදුණු ජීප් රියක අවශේෂයන්

11

04. සිඩ්නි නුවර Festival of the Winds

12

05. ඇල්ගී

13

06. නයිල් නදියේ  Water hyacinth

14

07. මේ දකුණු කොරියාවේ Jeongdongjinin හි Sun Cruise හෝටලයයි.

15

08. කැලිෆෝනියාවේ glass beach

16

(Visited 3,235 times, 1 visits today)