මුහුණේ ඇති අනවශ්‍ය මේදය ඉවත් කරගන්න ක්‍රම!

බොහෝ කාන්තාවන් මුහුණේ ඇති අනවශ්‍ය මේද තට්ටු ඉවත් කිරීමට විවිධ ශල්‍යකර්ම වලට මුහුණු දීමට ගොස් අනතුරේ වැටේ. එනිසා මේ ක්‍රම නිවසේදීම අත්හදා බලන්න.

01. ජලය පානය කිරීම වැඩි කරන්න

ඔබගේ පද්ධතීන් පිරිසිඳුව තබා ගැනීමට හැකි සෑම විටකම ජලය පානය කරන්න.

ff1

02. උදෑසන ආහාර වේල අතපසු කරන්න එපා

පරිවෘත්තීය වේගය ඉහළ දැමීමද මුහුණේ ඇති අනවශ්‍ය මේදය ඉවත් කරවීමට දායක වේ. මේ සඳහා උදෑසන ආහාර වේල මඟනොහැරීමද දායක වේ.

ff2 03. මුහුණ මහත් කරවන ආහාර වලින් ඉවත් වන්න.

පැණි රස කෑම වර්ග, අධිකව ලුණු අඩංගු ආහාර විශාල වශයෙන් අඩු කළ යුතුය.

ff3

04. ක්ෂණික ආහාර වලින් ඉවත් වන්න

ff4

05. ආසාත්මිකතා පිලිබඳ සැලකිළිමත් වන්න

අපගේ ශරීරය යම් යම් ආහාර වලට ආසාත්මිකතා දක්වයි. මේවා නොදැන අප එම ආහාර ගැනීමේදී අභ්‍යන්තරයේ ඇති වන තත්වයන් නිසාද ඔබගේ මුහුණු ස්ථුල වේ. මෙවැනි අවස්ථාවන් වලදී වෛද්‍යවරයකු හමුවීම වඩා යෝග්‍ය වේ.

ff5

 

06. මුහුණට ව්‍යායාම ලබා දෙන්න

මුහුණට විශේෂිත ව්‍යායාම ඇත. අත්හදා බලන්න. මේ සඳහා දිනකට මිනිත්තු කිහිපයක් වෙන්කරගන්න.

ff6

07. මද්‍යසාර, දුම්වැටි පානයෙන් ඉවත් වන්න

ff7

(Visited 708 times, 1 visits today)