මහා රාත්‍රියේ රියැදුරෙකුට හමු වූ හොල්මන!

මේ වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ රාත්‍රියේ පාළුවට ගිය මහාමාර්ගයේ රිය පදවමින් යන අයෙකු ඉදිරියට පැමිණි හොල්මනකට සිදුවූ ඇබැද්දියකි. එක හොල්මනක් නොව හොල්මන් අක්කලා නංගිලා දෙන්නෙක් මේ ලෙස පැමිණ ඇත. මේ සත්‍ය හොල්මන් නොව පාරේ යන පුද්ගලයින් බියවද්දා විනෝද වූ තරුණයින් දෙදෙනෙකි. අවසානයේ එක් හොල්මනකට සිදුවන දෙය බලන්න මේ වීඩියෝවෙන්.

https://youtu.be/S3WQzB692wY

මහා රාත්‍රියේ රියැදුරෙකුට හමු වූ හොල්මන!

Resource -vibesdaily.com

(Visited 248 times, 1 visits today)