මහන්සි නොවී බර අඩු කරගන්න උපදෙස් ටිකක්!

බොහෝ දෙනා බර අඩු කරන්න කැමති වුවත් ඒ වෙන්වෙන් මහන්සි වෙන්න කැමති නෑ. මේ ලිපිය ඒ වගේ අය වෙනුවෙනුයි.

Tip #1
ඔබ වේලකට ගන්නා ආහාර ප්‍රමාණය අඩු කිරීමට සූදානම් නැත්නම් ආහාර වේලට වැඩිපුර තන්තුමය ආහාර එක්කිරීමට වගබලා ගන්න. වැඩිපුර තන්තු අධික මේද රහිත එළවළු හා පළතුරු ආහාරයට ගන්න.

weightloss1

Tip #2

වේලකට ගන්නා ආහාර ප්‍රමාණය අඩු කරන්න. මේ කියන්නේ බඩගින්නේ ඉන්නට නම් නොවේ. අඩු කරන්න.

Tip #3

කෑම මේසයේ වාඩි වී ආහාර ගන්න. ටීවී බලමින් සෙටියේ ඉඳගෙන ආහාර ගන්න රටාව වෙනස් කරගන්න. ටීවී බලමින් කෑම කන විට ඔබටද නොදැනී ඔබගේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඉක්මවා ආහාර ගන්නා බැවින් මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න.

Tip #4

ඉස්මුරුත්තාවට එන තෙක් කන ක්‍රමය නවත්වන්න. බඩේ පුංචි ඉඩක් ඉතුරු කරගන්න. නමුත් මතක තබා ගන්න මේ කියන්නේ බඩගින්නේ ඉන්නට නොවේ.

Tip #5

හැකිතරම් නිර්මාංශී වෙන්න.

Tip #6

රාත්‍රී ආහාර වේලෙන් පසු නැවත midnight snack පිළිබඳ නොසිතන්න.

Tip #7

පැණි බීම, පැණි රස කෑම හා ක්ෂණික ආහාර භාවිතය නවත්වන්න.

Tip #8

ඇල්කොහොල් භාවිතය සම්පූර්ණයෙන් නවත්වන්න.

(Visited 418 times, 1 visits today)