මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ කරුවෙකු අවසාන මොහොතේ වැලපෙන ආකාරය (සංවේදී ය)

සිරියාවේ වේගයෙන් පැතිර යන යුද්ධයේ තවත් භයානකම උපක්‍රමයක් වන්නේ Uzbek ජාතීන් විසින් සිදුකරගෙන යන  මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරයි. මේ ප්‍රහාර වැඩි වශයෙන්ම දියත් වන්නේ Fua හා Kafriyeh යන සිරියානු ගම් වලයි. මේවා සිදුකරනු ලබන්නේ අල් කයිඩා වලට සම්බන්ධ  Uzbek Imam Bukhari Jamaat නම් සටන්කාමී කණ්ඩායමක් විසිනි.

මේ වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ Jafar al-Tayyar නම් ඉතා අඩු වයස් ප්‍රහාරකයෙකු සන්නද්ධ රථයකින් එලෙස මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරයක් දියත් කිරීමට පිටත් වන අවස්ථාවකි. වැඩිමහල් පිරිසගෙන් ලැබෙන දිරිමත් කිරීම් අනුව සිත එකඟ කරගැනීමට උත්සාහ කළද, දැඩි බිය හා දුත නිසා ඔහුගේ දෙනෙතින් කඳුළු වැගිරේ. අවසානයේ ඔහු ප්‍රහාරය දියත් කිරීම සඳහා පිටත් වී පසුව ඔහුගේ රථය පුපුරා යන ආකාරයද ඇතුළත් වූ සංවේදී වීඩියෝවකි.

Syria

(Visited 170 times, 1 visits today)