පෘතුවියේ හැර ජලය තිබෙන තවත් තැනක්

blog_29_09_15_2අගහරු මතු පිට ජලය පවතින බවට තමන්ට තහවුරු කල හැකි බව පසුගිය සදුදා දිනයේ නාසා ආයතනයේ ග්‍රහලෝක විද්‍යාව සම්බන්ධ අංශය විසින් නිවේදනය කරන ලදී. තවදුරටත් අදහස් දක්වමින් එම විද්‍යාඥයින් කන්ඩායම පවසා සිටියේ මීට වසර බිලියන කිපයකට ඉහත අගහරු මත විල් සහ සාගර පවතින්නට ඇති බව තමන් විසින් අනුමාන කරන බවයි. දැනට සොයාගෙන ඇති අන්දමට අගහරු මත ජලය ද්‍රව වශයෙන් ඉතා කුඩා ප්‍රමානවලින් පවතින බවට ජයාරූප මගින් සධක ලැබී අතර 2020දී පමන මෙම ප්‍රදේශ වඩා පුලුල් ලෙස ගවේශනය කිරීම සදහා අභ්‍යාවකාශ යානයක් යැවීමට තමන් බලාපොරොත්තුවන බව නාසා ආයතනය තවදුරටත් මෙම නිවදෙනය මගින් පවසා සිටී.

(Visited 614 times, 1 visits today)