පියවි අැසින් දකින දේ ඉලෙක්ට්‍රොන අණ්වීක්ෂයෙන් පෙනෙන්නේ මෙහෙමයි!

අපි පියවි අැසින්  දකින දේවල් ඉලෙක්ට්‍රොන අණ්වීක්ෂයකින් නිරීක්ෂණය කළ විට පෙනෙන ආකාරය දැක්වෙන ඡායාරූප පෙළක් මේ ලිපියෙන්  ගෙන ඒ. නරඹන්න.

01. කෙසෙල්

1

02. රුධිර සෛල

Blood cells

03. ටංග්ස්ටන් බල්බයක filament එක

The filament of a tungsten lightbulb

04. මැහුම් දැමූ තුවාලයක්

A sutured wound

05. අගිස්ස පැළුණු මිනිස් හිසකෙස්

The split end of a human hair

06. හිම

Snow

07. ලුණු හා ගම්මිරිස්

Salt and pepper

08. පැන්සලක මිනිරන් කූර

Pencil graphite

09. Orange juice

Orange juice 

10. ඉඳිකටුව හා නූල

Needle and thread

11. මිනිස් ඇස් පිහාටු

Human eyelash

12. ගිටාර් තත්

Guitar string

13. චොකලට්

Chocolate

14. හුණු කූර

Chalk

 

(Visited 529 times, 1 visits today)