පැරීසියේ වීදි තම Gym එක කරගත් හිසට වහළක් අහිමි Bodybuilder!

Jacques Sayagh 50 හැවිරිදි ජීවත් වීමට නිවසක් අහිමි පුද්ගලයෙකි. පැරීසියේ වීදියක දිවි ගෙවමින් තම කාය වර්ධක ව්‍යායාම වල නිරත වන මොහු මිනිසුන්ගෙන් ලැබෙන මුදල් වලින් තම කාය වර්ධනයට අවැසි ආහාර හා අනෙකුත් දේ ලබා ගන්නවා මිසක් කිසි විටෙකවත් මත්පැන් හෝ දුම්වැටි සඳහා වැය නොකරයි.

මොහු පිළිබඳ විස්තර දැනගත් ප්‍රංශ චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයකු වන Julien Goudichard ඔහු පිලිබඳ Street Fight නමින් කෙටි චිත්‍රපටයක්ද නිපදවා ඇත.

bb2 bb3 bb4 bb5

(Visited 160 times, 1 visits today)