පාලමකින් පැන දිවි නසා ගැනීමට ගිය කාන්තාවක් පැයක් තිස්සේ රඳවාගෙන සිටි නිර්භීත පුද්ගලයෙක්!

ඒංගලන්තයේ Chippenham හරහා ගමන් කරමින් සිටි 22 හැවිරිදි Michael Owen හා ඔහුගේ පෙම්වතිය දුටුවේ පාලමේ ආරක්ෂිත වැට මතටද නැඟී ගැට්ටේ සිටගෙන සිටිනා කාන්තාවකි. අඩි 6ක් උස මේ පුද්ගලයා වෘත්තීයෙන් රග්බි ක්‍රීඩකයෙකි. මේ සිදුවීම දුටු වහාම ඔහු වාහනය නවතා ගොස් ඇයව අතින් අල්ලාගෙන  කතා කර ඇත.  මේ ෙලස ගලවා ගැනීම් කණ්ඩායම් පැමිණෙන ෙතක් පැයක් පමණ ඔහු  ඇයව අත්නොහැර සිට ඇත. මේ සිදු වීමෙන් පසු ඔහුෙග් නිර්භීත බව පිලිබඳ සිය දෙනා තම ප්‍රසාදය පළ කරමින් සිටී.

2 3 bj1

(Visited 178 times, 1 visits today)