ගසෙන් වැඩුනු ක්‍රිඩකයාට දෙවරක් ගොනා ඇනීම

ග්‍රිසියේ පැවති පාපන්දු ලීග තරගාවලියක් අතරතුර අනතුරකට ලක්වූ ක්‍රිඩකයකු ක්‍රිඩාගාරයට රැගෙන යාමේදී සිදුවූ හාස්‍යජනක සිදුවීමක්.

 

(Visited 464 times, 1 visits today)