නිවිති වල ඇති රූපලාවන්‍ය ගුණ..

නිවිති දිනපතා ආහාරයට ගැනීම මගින් විවිධ ආකාරයේ රූපලාවන්‍යමය ප්‍රයෝජන අත්කර ගත හැක. වහස්ගත වීම  ප්‍රමාද කරවීම හා සම පැහැපත් කරවීම වැනි විවිධ ගුණාංග එය සතුවේ.

01. හිසකෙස් වර්ධනය කරවයි
නිවිති වල ඇති විටමින්  B, C, E, පොටෑසියම්, කැල්සියම්, මැග්න‍ීසියම්, යකඩ හා ඔමේගා 3 මේද අම්ල හිසනකස් වර්ධනයට ‍උපකාරී වේ. ‍

102. හිසකෙස් වැටීම නවතාලයි
යකඩ ඌනතාවය නිසා ඇන‍ීමියා තත්වයන් ඇති වේ. එය හිසකෙස් වටීමට ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපානු ලබයි. නිවිති වල ඇති වැඩි යකඩ ප්‍රමාණය මෙය නිසා හිසකෙස් වැටීම නවතාලයි. නිවිති යුෂ වීදුරුවක් දිනපතා පානය කිරීම හිසකෙස් වැටීම නැවතීමට උපකාරී වේ.

203. තරුණ පෙනුම රැක දේ
නිවිති වල vitamin A හා  C බහුලය.  vitamin A මගින් සමේ ඇති ස්වාභාවික වර්ණය වැඩි දියුණු කරවයි. vitamin C  මගින් සෛල ප්‍රතිඋත්පාදනයට උපකාරී වේ. එමගින් හානි වූ සෛල වලට හා සමේ වර්ණයට ප්‍රතිකර්ම කරයි.
304. සමේ ස්වාභාවික වර්ණය වැඩිදියුණු කරයි
නිවිති වලට සම කාන්තිමත් කිරීමේ හැකියාව පවතී. මෙහි අඩංගු vitamin K මගින් සම පිරිසිදු කර සමේ ඇති කැළැල්, කුරුළෑ හා අදුරු ලප ඉවත් කරවයි.

405. වයස්ගත වීම ප්‍රමාද කරවයි
නිවිති වල ඇති ප්‍රතිඔක්සිකාරකයන් මගින් සම වයස්ගත වීම වේගවත් කරවන මූලයන් විනාෂ කරවයි.
506. හිරු කිරණින් ආරක්ෂා කරවයි
නිවිති වල හිරු කිරණින් සම ආරක්ෂා කරන Vitamin B  බහුල වේ. එමගින් සමට හානි කරන, චර්ම පිළිකා ඇති කරවන හා සම වයස්ගත කරවන අහිතකර uv කිරණයන්ගෙන් ආරක්ෂා කරයි. නිවිති වල ඇති ප්‍රතිඔක්සිකාරකයන් ස්වාභාවික sunscreen වේ.
607. කුරුළෑ සදහා ප්‍රතිකාර කරයි
සම නිවාලන ගුණයන් බහුල නිවිති මගින් ආහාර ජීර්ණයේදී රුධිරයට එක්වන විෂ ද්‍රව්‍ය විනාශ කරමින් කුරුළෑ ඇති වීම වළකාලයි.

7

(Visited 4,136 times, 1 visits today)