නිවසේදී සාදාගත හැකි Hair Gel වර්ග!

Hair Gel ගැල්වීම නිසා අකලට හිසකෙස් පැසීම අද වන විට බොහෝ තරුණයින්ට ඇති ගැටළුවක්. මේ ගැටළුවට විසඳුමක් ලෙසින් ගෙදරදීම සාදාගත හැකි Hair Gel වර්ග කීපයක් සාදා ගන්නා ආකාරය මේ ලිපියෙන් ගෙන එනවා.

01. කෝමාරිකා ජෙල්

මේ හිසකෙස් සඳහා භාවිතා කළහැකි හොඳම Hair Gel වර්ගයයි. එමඟින් හිසකෙස් මුල් ශක්තිමත් කරයි. කෝමාරිකා අත්ලක ප්‍රමාණයක් ගෙන හිසකෙස් වල ගල්වා හොඳින් මසාජ් කර පීරා ඔබට කැමති විලාසිතාවකට අනුව සකසා ගන්න. නමුත් සෙම් රෝග වලින් පීඩා විඳින්නන්ට මෙය එතරම් යෝග්‍ය නොවේ.

29-1443528686-aloeveragel

02. ජෙලටින්

ජෙලටින් තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් ගෙන එය කුරුඳු පව්ඩර් තේ හැඳි භාගයක් සමඟ මිශ්‍ර කරන්න. හිසකෙස් වල ගල්වා හොඳින් මසාජ් කරන්න. කුරුඳු මඟින් ලබාදෙන නැවුම් සුවඳ ඔබගේ හිසකෙස් සුවඳවත් කරනවා මෙන්ම දීප්තිමත් කරවයි.

29-1443528663-snailgel

03. දොඩම් ලෙලි හා කෝමාරිකා

දොඩම් ගෙඩියක ලෙලි වේලා කුඩු කරගන්න. මෙයට කෝමාරිකා ජෙල් තේ හැන්දක් මිශ්‍ර කර මිශ්‍රණයක් සාදා ගන්න.  හිසකෙස් වල ගල්වා හොඳින් මසාජ් කර ඔබට කැමති විලාසිතාවකට අනුව සකසා ගන්න.  මෙය හිස්හොරි වලටද හොඳ ප්‍රතිකාරයකි.

53762929-orange-peel

04. මී පැණි

කෝමාරිකා තේ හැන්දකට මී පැණි තේ හැන්දක් මිශ්‍ර කොට සාදාගත් මිශ්‍රණය ගල්වන්න. මී පැණි නිසා ඇලෙන සුළු වන බැවින් පොල්තෙල් ස්වල්පයක්ද මෙයට එක්කර ගන්න. හිසකෙස් වල ගල්වා හොඳින් මසාජ් කර ඔබට කැමති විලාසිතාවකට අනුව සකසා ගන්න.

29-1443528571-honey

(Visited 293 times, 1 visits today)