නාසා (NASA ) ආයතනයෙන් මෙතෙක් නිකුත් කළ වැදගත් ඡායාරූප එකතුව

NASA මගින් මෙතෙක් කාලයක් පුරාවට මහජනයා වෙනුවෙන් නිකුත් කළ වැදගත්ම ඡායාරූප පෙළක් මේ ලිපියෙන් ගෙන ඒ.

01. සද මත සිටින Buzz Aldrin

1

02. Voyager 1 ජුපිටර් ග්‍රහයා මත ඇති වූ ගිණිකදු පිපිරීමක්. මෙය පෘථිවියෙන් පිටත ග්‍රහ ලෝකයක දනිරීක්ෂණය කළ ප්‍රථම ගිණිකදු පිපිරීමයි.

2

03. 1993 වසරේ දී හබල් දුරේක්ෂය අලුත්වැඩියා කිරීම

3

04. ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය – අභ්‍යවකාශයේ පියාසර කළ විශාලතම වස්තුව

4

05. Viking 1 සද මත පා තබා වසර 7ක් ලැබූ දිනයේ ලබාගත් අගහරු ග්‍රහයාගේ ප්‍රථම ඡායාරූපය.

5

06. ඇපලෝ 11 යානය දියත් කිරීම 1969

6

07. The Pillars of Creation

7

08. 1968 වසරේදී Apollo 8 විසින් ගත් පෘථිවියේ ඡායාරූපය

8

09. 1979 Voyager මෙහෙයුමේ දී ලබා ගත් බ්‍රහස්පති ග්‍රහයාගේ විශාල රතු ලපය

9

10. The Columbia ප්‍රථම අභ්‍යවකාශ ෂටලය දියත් කිරීම (1981)

10

11. යූරි ගගාරි

11

12. Ed White – අභ්‍යවකාශයේ ඇවිද ගිය ප්‍රථම පුද්ගලයා (1965 දී Gemini 4 මෙහෙයුමේ දී ලබා ගෙන ඇත.)

12

13. Buzz Aldrin ගේ සඳ මත තැබූ ප්‍රථම පා සටහන

13

14. සඳ හා පෘථිවියේ දුරින් ලබාගත් ප්‍රථම ඡායාරූපය

14

15. නාසා හි ප්‍රථම ගගනගාමීන් කණ්ඩායම The “Mercury seven”

15

16. Challenger විනාශ වීම 

16

17. අභ්‍යවකාශයට ගිය ප්‍රථම කාන්තාව Sally Ride 1983

17

(Visited 883 times, 1 visits today)