නාසයක් නොමැතිව උපන් බිළිඳා..

Brandi හා Troy Thompson යුවළ ඉතා නිරෝගී දරු උපතක් බලාපොරොත්තු වුවද ඔවුනට ලැබුණු දරුවා Congenital Arhinia නම් රෝග තත්වයෙන් පෙළෙන්නෙකු විය. ඔහුට නාසයක් පිහිටා නොතිබූ අතර, ඔහු හඬන විට කිසිඳු ඔබ්දයක් නොනැඟෙයි. එනිසාම පැය 24 පුරාවටම ඔහු පිළිබඳව අවධානයෙන් පසු විය යුතු වේ. ඔහුට හුස්ම ගැනීම පහසු වීම සඳහා වෛද්‍යවරුන් විසින් tracheotomy  නම් ශ්වසනාධාරකයක් සම්බන්ධ කොට ඇත.  මේ බිළිඳාගේ නම Eli වේ.

1

(Visited 474 times, 1 visits today)